Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

Om statsråden kan gjøre rede for praksisen på hvem som skal motta strømstøtte når en har muligheten til å registrere fritidsbolig som bostedsadresse

Datert: 17.11.2022
Besvart: 23.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): Da Stortinget vedtok strømstønadsloven, fikk folk i fritidsboliger registrert som "husholdning" hos nettselskapene strømstøtte, lik personer bosatt i boliger regulert etter plan- og bygningsloven. I september presiserte derimot Reguleringsmyndigheten for energi overfor nettselskapene at bostedet må være regulert til bolig etter plan- og bygningsloven. Reguleringsmyndigheten for energi sier at Olje- og energidepartementet har presisert at innvilget bruksendring fra kommunen skal legges til grunn for støtte.
På hvilket grunnlag og hvor er det hjemlet at praksisen for hvem som skal få strømstøtte, er endret?


Les hele debatten