Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 24.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "Flere sammenfallende uheldige omstendigheter har brakt mange fiskeri- avhengige kommuner i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon.

Hvilke tiltak kan tas i bruk for å lette kystkommunenes situasjon?"


Les hele debatten