Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren


Besvart: 24.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Har Justisdepartementet oversikt over kor stor del av lensmenn si tid som går med til namsmannsarbeid, og er det vurdert å overføre heile eller deler av dette arbeidet til ein annan instans?"


Les hele debatten