Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til justisministeren


Besvart: 24.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Halvparten av dei omlag 100 afghanske asylsøkjarane i Norge har no fått avslag på sine søknader. Etter det ein kjenner til, er Norge til no det einaste landet i vesten som har sendt afghanske asylsøkjarar attende til Pakistan. Søkjarane må reise tilbake til politisk og religiøs forfølgjing, ja fengsling.

Vil departementet forandre på sin praksis overfor desse asylsøkjarane?"


Les hele debatten