Spørretimespørsmål fra Lars Velsand (Sp) til finansministeren


Besvart: 24.05.1989 av finansminister Gunnar Berge

Lars Velsand (Sp)

Spørsmål

Lars Velsand (Sp): "Ved behandlingen av St.meld. nr. 39 for 1986-87 om bygning- og fornminnevernet ba flertallet i kommunal- og miljøvermkomiteen om en vurdering av en rekke forhold, blant annet av skattemessing art, med sikte på å lette finansieringen av dette arbeidet.

Når vil en slik vurdering bli lagt fram for Stortinget?"


Les hele debatten