Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til finansministeren


Besvart: 24.05.1989 av finansminister Gunnar Berge

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "Styret i et nystartet firma har i to år avstått fra styrehonorar. Midlertidig lov om regulering av inntekter og utbytte forhindrer firmaet i å betale honorar til sitt styre.

Mener finansministeren det er rimelig at folk skal arbeide gratis, når det samtidig er et ønske om at profesjonelle folk skal delta i bedriftenes styre?"


Les hele debatten