Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 24.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Sosialdepartementet har bevilget 3 mill. kroner til oppbygging av en regional behandlingsekspertise som skal ta seg av incestofre.

Vil Sosialdepartementet også kunne gå inn og gi økonomisk støtte til lokale støttegrupper som følger opp incestofre, gjerne i samarbeid med de som står for oppbyggingen av den faglige ekspertisen?"


Les hele debatten