Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til sosialministeren


Besvart: 24.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Hva gjøres fra departementets side for å bekjempe den store spebarns- dødligheten vi har i Norge, sammenlignet med andre skandinaviske og europeiske land?

Vil departementet f.eks. prioritere forskningen av årsakene til krybbe død?"


Les hele debatten