Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til sosialministeren


Besvart: 24.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Terje Granerud (A)

Spørsmål

Terje Granerud (A): "I et oppslag i Dagbladet 10. mai 1989 framkommer opplysninger om at pasienter på dødsleiet ved enkelte sykehus fratas smertestillende medisinering i forskningsøyemed.

Dersom slike opplysninger medfører riktighet, hva kan departementet gjøre for å stoppe slike uhyrlige overgrep?" (Tas opp representanten Ernst Wroldsen)


Les hele debatten