Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til landbruksministeren


Besvart: 24.05.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "Meieriet Nord har vedtatt å legge ned Bakkehaug meieri i Målselv. Vedtaket har vakt meget sterke reaksjoner fra melkeleverandører, bonde- organisasjoner, fagforeninger og politikere.

Hvordan ser landbruksministeren på en eventuell nedleggelse av meieriet, og vil statsråden ta et initiativ overfor Meieriet Nord for å få omgjort vedtaket?"


Les hele debatten