Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til landbruksministeren


Besvart: 24.05.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "Et firma fra Østerrike er av Statens skoger engasjert for å drive om- fattende skogsdrift i Selbu.

Hva mener landbruksministeren om at slik drift settes ut til utenlandske selskaper?"


Les hele debatten