Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til landbruksministeren


Besvart: 24.05.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Østfold fylkestings vedtak om å legge ned Haga Jordbruksskole har i praksis medført at videregående elever i Indre Østfold står uten tilbud om landbruksutdanning.

Hva kan landbruksministeren gjøre for å sikre at en del av de ekstra- ordinære midler til opprettelse av nye elevplasser i Østfold brukes til å opprettholde Haga?"


Les hele debatten