Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 24.05.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Over halvparten av landets fylker nekter å gi refusjon for elever inntatt på agrotekniker-kurs i et annet fylke, noe som må skyldes at de ikke er klar over at agrotekniker-kursene har ulik spesialisering.

Vil departementet, eventuelt i samarbeid med Kirke- og undervisnings- departementet, sørge får at fylkene får tilstrekkelig med informasjon om agrotekniker-kursene?"


Les hele debatten