Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 24.05.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Steiner-skolen i Drammen vil kjøpe ein eldre bygning som er godt tenleg for føremålet. Saka er tilrådd av byplankontoret og Riksantikvaren. Men søkjaren får ikkje tilskott frå departementet, med den grunngjeving at tilskott berre kan gjevast til nybygg og ikkje til ombygging eller kjøp av bygning.

Vil statsråden revurdera denne konkrete saka og ta initiativ til eit meir fornuftig regelverk?"


Les hele debatten