Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 24.05.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Oddrunn Pettersen

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Under budsjettdebatten i 1987 lovte daværende forbruker- og administrasjonsminister en St.meld. om statspensjonene og samordnings- reglene.

Da jeg ved tidligere spørretimespørsmål og ved flere henvendelser til statsrådens kontor ikke har fått noe konkret svar vil jeg igjen spørre om når den forsinkete St.meld. vil komme?"


Les hele debatten