Spørretimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til statsministeren


Besvart: 31.05.1989 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Johan Buttedahl (Sp)

Spørsmål

Johan Buttedahl (Sp): "Statsministeren instruerte departementene ved brev av 13. juni 1988 om at utformingen av forskrifter også skal vurderes med henblikk på eventuell harmonisering med EFs regelverk.

Er forskrifter blitt endret på grunn av harmonisering til EF, og i tilfelle hvilke?"


Les hele debatten