Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 31.05.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Ifølge avisoppslag går det fram av årsrapporten fra Kystvaktskvadron Nord for 1988, at det blir begått grove brudd på reglene for fiske i fiske- vernesonen ved Svalbard av utenlandske trålere. Det meldes både om feil- rapportering av fangst, for liten maskevidde og andre grove overtredelser. De sanksjonsmidler som kan benyttes har liten virkning.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for at reguleringene i verne- sonen skal bli overholdt av utenlandske fartøy?"


Les hele debatten