Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Nord-Norsk Balletthøyskole er en privat høyskole som tar sikte på sitt første elevopptak i 1989.

Hvordan vurderer statsråden dette utdanningstilbudet i forhold til statens engasjement og i forhold til arbeidskraftbehovet innenfor denne yrkesgruppen?"


Les hele debatten