Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Svært mange økonomistudenter anskaffer personlig datamaskin som nød- vendig faglig utstyr for å gjennomføre studiene. Statens lånekasse for utdanning gir ikke ekstra studielån til dette, slik at studentene er henvist til å oppta private lån.

Vil statsråden ta initiativ til å få endret reglene i Statens lånekasse for utdanning på dette punkt?"


Les hele debatten