Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Med bakgrunn i at vill-laksestammer er trua, har det vorte sett inn tiltak for å avgrensa laksefiske både i elvar og på sjøen.

Drivgarnsfiske etter laks er slutt, men meiner miljøvernministeren at det er tilstrekkelig med stopp i ca. 70 elvar for å få laksestammene opp att?"


Les hele debatten