Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Stortinget forutsatte ved innføringen av en egen avgift for smøre- olje at det skulle brukes midler til å sørge for at brukt smøreolje blir innsamlet og behandlet på en forsvarlig måte.

Hvor langt er man kommet i dette arbeidet?"


Les hele debatten