Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Bare en mindre del av fellingsavgiftene som grunneierne innbetaler går til erstatning av og forebyggende tiltak mot hjorteviltskader. Dette berører særlig de som har lite utmark.

Vil departementet endre reglene for bruk av fellingsavgiftene slik at de som har lita eller ingen inntekt fra jakta får erstattet sine avlingstap fullt ut?"


Les hele debatten