Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Mye tyder på at tømmertransporten mellom Formofoss og Skogn blir over- ført fra jernbane til trailere, etter at prisforhandlingene mellom NSB og Norske Skog ikke har ført fram. Ifølge opplysninger i media er prisdif- feransen mellom jernbanetransport og biltransport beskjeden.

Hva skal til for at myndighetene tar initiativ for at jernbanen fortsatt får beholde denne transporten, ut fra hensynet til miljø og sikkerhet?"


Les hele debatten