Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Direktør Baarli ved Statens institutt for strålehygiene har uttala at det er aktuelt å lagre radioaktivt avfall under Nordsjøen.

Kva for planar ligg føre om slik lagring i Noreg?"


Les hele debatten