Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "I 1985 ble et større nedbørsfelt i Høylandet og Overhalla kommuner ut- pekt som referanseområde til forskning på sur nedbørs virkning på skog og vannsystemer. Grunneierne har i to år frivillig avstått fra hogst i området i påvente av en avklaring om arealbruk og økonomiske betingelser.

Vil statsråden sørge for at forholdene til grunneierne blir avklart gjennom forhandlinger før neste hogstsesong?"


Les hele debatten