Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til miljøvernministeren


Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Ifølge pressemelding fra Trygg Trafikk og rapporter fra skadeav- delinger ved sykehus framgår at etter at rullebrett ble frigitt for salg her i landet er det registrert sterk øking av alvorlige skader blant rullebrett- brukerne selv, men også blant eldre som er blitt påkjørt av disse brukerne.

Vil departementet vurdere på ny å innføre forbud mot bruk av rullebrett eller eventuelt sette i verk restriksjoner for å begrense skadene mest mulig?"


Les hele debatten