Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren


Fremsatt av: Tora Aasland ()
Besvart: 31.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Områder rundt Østensjøvannet i Oslo er truet av utbygging. Østensjø- vannet og dets nærmiljø er et enestående våtmarksområde med store natur- messige og kulturhistoriske verneverdier.

Hva kan og vil Miljøverndepartementet gjøre for å få til varig vern av området?" (Tatt opp av Tora Aasland Houg)


Les hele debatten