Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til næringsministeren


Besvart: 31.05.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Vil Næringsdepartementet ta initiativ til ein studie av omfanget av "opne" og "skjulte" subsidiar til skipsbyggingsindustrien innan EF?"


Les hele debatten