Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kulturministeren

Datert: 27.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): VM på ski er nettopp over, og vi har igjen fått bekreftet hvor rotfestet skiidrett er i vår kultur. Bredde og topp henger nøye sammen. Derfor er det viktig å legge til rette for bred deltagelse og gode rekrutteringsmuligheter. Skikretsene følger nå fylkesgrensene. Dette vanskeliggjør deltakelse for mange utøvere, spesielt for de yngre årsklassene, i blant annet kretsmesterskap og viktige uttakingsrenn i enkelte fylker.

Kan kulturministeren tenke seg å se på dette, og eventuelt komme med innspill overfor Skiforbundet?


Les hele debatten