Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Under handsaminga av St.meld. nr. 24 for 1987-88 om Norsk Hydros omstillingsplaner på Rjukan slutta Stortinget seg til Regjeringas framlegg om oppjustering av Tinn kommune til 35% område for investeringtilskott frå DU for ei periode på 5 år, og at kommunen i denne samanheng skulle handsamast på line med andre 35% område.

Har staten medvirka til dette som føresett?"


Les hele debatten