Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren


Besvart: 31.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Vil statsråden - i arbeidet med å bringe lov- og regelverk i ei mest mogleg moderne og forståelig språkdrakt - ta initiativ til å få endra "billighetserstatning" til eit norsk ord som til dømes "velferdsvederlag?"


Les hele debatten