Spørretimespørsmål fra Aase Moløkken (A) til justisministeren


Besvart: 31.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Aase Moløkken (A)

Spørsmål

Aase Moløkken (A): "Gang etter gang blir vi gjennom media presentert for saker som angår utvisning av bl.a. foreldreløse asylsøkerbarn. Professor Befring, som arbeider med et prosjekt angående disse barna, betegner situasjonen som hjerterå.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre disse barnas uverdige forhold?"


Les hele debatten