Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til justisministeren


Besvart: 31.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Den 19. desember 1985 la representanten Gudmund Restad og undertegnede fram et privat forslag, Dokument nr. 8:5 for 1985-86 om tillegg til lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten.

Når vil Justisdepartementet legge fram forslag om endringer i odels- loven i tråd med dette forslaget?"


Les hele debatten