Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til helseministeren

Datert: 17.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): Mange mennesker er urolege over moglege samanhengar mellom elektronisk stråling og utbreidde helseproblem som t.d. allergiar, astma, epilepsi og kreft. Sider ved dette er omtalt i NOU 1995:20 Elektromagnetiske felt og helse.

Meiner statsråden at dagens opplysningsnivå er godt nok til å førebygge etter føre-var-prinsippet, og er innsatsen på forskningssida tilstrekkeleg til å klarlegge tvil og fakta omkring desse sterkt aukande problems?


Les hele debatten