Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren


Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Sosialkontorene stilles overfor et press for å dekke folks utgifter til renter og avdrag på lån. Bankene får da innkrevd sine renter og avdrag over offentlige budsjetter. Saken har også side til bankenes plikter etter avtalelovens § 36 om at de skal ta hensyn til folks betalingsvansker.

Hvordan vurderer finansministeren disse forhold?"


Les hele debatten