Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til u-hjelpsministeren


Besvart: 31.05.1989 av u-hjelpsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Miljøproblemene er store i den fattige verden. Forørkning og ned- hugging av regnskog er en utfordring til hele verdenssamfunnet.

Kan Regjeringen vurdere om Norge, sammen med andre land, kan "kjøpe ut" gjeldsforpliktelser for u-land mot avtaler om at disse iverksetter tiltak for å bevare økologisk viktige naturområder?"


Les hele debatten