Spørretimespørsmål fra Paula Nordhus (KrF) til sosialministeren


Besvart: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Paula Nordhus (KrF)

Spørsmål

Paula Nordhus (KrF): "I forbindelse med HVPU-reformen er det oppstått uklarhet om ansvars- forholdet for autister.

Når kan kommunene/fylkeskommunene regne med en endelig avklaring fra departementet når det gjelder ansvarsforhold og organisering av ulike tjenester for autister?"


Les hele debatten