Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): I Oslo vil man løse ventelistekøene ved å sende pasienter til svenske sykehus. Samtidig offentliggjøres tall for ventelistekøer i Sverige, som viser vel så store køer som i Norge. Svenske sykehus vil operere norske pasienter før sine egne, og norske myndigheter bidrar dermed til økte køer i Sverige.

Mener helseministeren dette er moralsk forsvarlig?


Les hele debatten