Spørretimespørsmål fra Harald U. Lied (H) til landbruksministeren


Fremsatt av: Dag C. Weberg ()
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 31.05.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Harald U. Lied (H)

Spørsmål

Harald U. Lied (H): "Skogen har vist seg å være en vekstnæring i våre bygdemiljø fordi av- virkning øker. Også øket avvirkning øker også behovet forveiledning.

Vil Landbruksdepartementet søke å styrke veiledningstjenesten, for å følge opp dette, med særlig vekt på fylker som Oppland, der skogen eies av mange små skogeiere?" (Tatt opp av Dag C. Weberg)


Les hele debatten