Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til landbruksministeren


Fremsatt av: Dag C. Weberg ()
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 31.05.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Ca. 35% av våre veterinærer må i de nærmeste årene utdannes i utlandet. Etter oversikt fra utenlandsstudentenes organisasjon, ANSA, er det for tiden 11 veterinærstudenter i Storbritannia. Disse studentene må ta opp store private lån for å dekke sine skolepenger.

Vil Landbruksdepartementet dekke skolepengene for disse studentene på linje med studieplassene departementet kjøper i utlandet fra høsten 1989?" (Tatt opp av Dag C. Weberg)


Les hele debatten