Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Postverket har planer om nedlegging av en rekke postkontor i distrikt- ene i Nordland fylke. Nedleggingen fører ofte til dårligere posttjeneste og får i mange tilfeller konsekvenser for nærbutikken der den drives i kombina- sjon med postkontoret.

Vil statsråden ta initiativ overfor Postverket for å få en ny vurdering av nedlegging der det blir tatt hensyn til de forhold jeg har nevnt?"


Les hele debatten