Spørretimespørsmål fra Carl Fredrik Lowzow (H) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Carl Fredrik Lowzow (H)

Spørsmål

Carl Fredrik Lowzow (H): "Takstsystemet for telefon i Oslo-regionen i dag fører til urimelig forskjell i telefonutgifter mellom abonnementer i de forskjellige kommuner.

Hva har departementet gjort for å følge opp samferdselskomiteens merknad i Innst. S. nr. 190 for 1986-87 om takstsystemet for telefon?"


Les hele debatten