Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ved legging av ny rullebane på Gardermoen skal det i alt tas ut ca. 200 000 kubikkmeter fyllmasse som nå kjøres bort. Dessuten skal det tas ut 90 000 tonn asfalt som kan smeltes om og brukes på nytt. Denne massen blir nå lagret inne på området.

Vil statsråden vurdere om massene kan brukes direkte til ny riksvei 174 i tråd med ønske fra Ullensaker kommune?"


Les hele debatten