Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): Ifølgje oppslag i Arbeiderbladet 21. februar 1997 får høgskular som uteksaminerer hovudfagsstudentar på normert tid ikkje utbetalt bonus, slik universiteta får.

Vil statsråden rette opp denne forskjellshandsaminga av utdanningsinstitusjonane?


Les hele debatten