Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Med sikte på å tilpasse og utvikle nettet av statlige spesialskoler er det opprettet et prosjekt, prosjekt S. Dette prosjekt hadde som en av sine forutsetninger at skoler og foreldre skulle holdes løpende orientert med informasjonsskriv annenhver måned.

Følges disse forutsetninger opp?"


Les hele debatten