Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): ""Det er ikke riktig at et utvalg har vurdert alternativ plassering, Borre eller Haugesund, når det gjelder nytt anlegg for Norges Brannskole. ... Dersom departementet vil foreslå et annet alternativ enn Borre, vil saken igjen bli lagt fram for Stortinget."

Hvordan samsvarer dette svaret i spørretimen 24. mai 1989 med stats- rådens opplysninger til kirke- og undervisningskomiteen og komiteens forutsetning om at saken legges fram for Stortinget på nytt?"


Les hele debatten