Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren


Besvart: 01.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "For å tilbakeføre klientar i HVPU-institusjonar til kommunane er det satt av 350 000 kroner pr. bebuar i 1985-kroner.

Korleis vil statsråden vurdere ressursbehovet for klientar som er multihandikappa eller har psykiatriske lidingar?"


Les hele debatten