Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til olje- og energiministeren


Besvart: 01.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Etter meldinger i pressen arbeides det med planer for et metanolanlegg i Sør-Norge. En utredning fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge påviser lønnsomhet i liknende anlegg i Finnmark.

Vil Regjeringen bidra til at gass fra Snøhvit-feltet også blir vurdert som grunnlag for metanolanlegg, gjerne i kombinasjon med annen petrokjemisk industri lokalisert til Finnmark?"


Les hele debatten