Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Kontrolltilsynet med norske skiheisar er monopolisert. Årsavgiftene er tårnhøge samanlikna med liknande tenester i andre alpin-land.

Vil statsråden opne for nyordningar på denne marknaden, slik at omsynet til tryggleik og økonomi kan sameinast på ein betre måte?"


Les hele debatten