Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Av pressa går det fram at godstransporten på store delar av Bergens- banen skal over på veg. Dette verkar uforståeleg sett frå miljøsida, og det skapar i tillegg ei lang rekkje andre problem på og langs Rv7.

Korleis vurderer statsråden denne saka?"


Les hele debatten